Playlists Events

Ryba (Риба) - Text

Тіло, душа, голова – все вже є.
Тіло, душа, голова – все вже є.
Тіло, душа, голова – все вже є.
Так ніхто не заважав, і твій ангел іде
Просто сидіти на березі річки
Й ловити рибу, якої ти навіть не їстимеш.
Просто ходити, наповнена світлом,
Явити світу того, кого не любитимеш.
Відпусти свою рибу.
Відпусти свою рибу.
Відпусти свою рибу
В інший океан.
Відпусти свою рибу.
Відпусти свою рибу.
Відпусти свою рибу
В інший океан.
У чужий океан відпусти її.
Тіло, душа, голова – все вже є.
Тіло, душа, голова – все живе.
Не вбивай. Якщо можна не вбивати – не вбивай.
Не вбивай. Якщо можна не вбивати – не вбивай.
Не вбивай. Якщо можна не вбивати – не вбивай.
Не вбивай. Якщо можна не вбивати – не вбивай.
Все живе – хай живе.
Все живе – хай живе.
Все живе – хай живе.
Все – живе ...
--
Tilo, dusha, holova – vse vzhe ye.
Tilo, dusha, holova – vse vzhe ye.
Tilo, dusha, holova – vse vzhe ye.
Tak nixto ne zavazhav, i tvij anhel ide
Prosto sydity na berezi richky
J lovyty rybu, yakoyi ty navit" ne yistymesh.
Prosto xodyty, napovnena svitlom,
Yavyty svitu toho, koho ne lyubytymesh.
Vidpusty svoyu rybu.
Vidpusty svoyu rybu.
Vidpusty svoyu rybu
V inshyj okean.
Vidpusty svoyu rybu.
Vidpusty svoyu rybu.
Vidpusty svoyu rybu
V inshyj okean.
U chuzhyj okean vidpusty yiyi.
Tilo, dusha, holova – vse vzhe ye.
Tilo, dusha, holova – vse zhyve.
Ne vbyvaj. Yakshho mozhna ne vbyvaty – ne vbyvaj.
Ne vbyvaj. Yakshho mozhna ne vbyvaty – ne vbyvaj.
Ne vbyvaj. Yakshho mozhna ne vbyvaty – ne vbyvaj.
Ne vbyvaj. Yakshho mozhna ne vbyvaty – ne vbyvaj.
Vse zhyve – xaj zhyve.
Vse zhyve – xaj zhyve.
Vse zhyve – xaj zhyve.
Vse – zhyve ...

Text eingefügt von zanzara

Video eingefügt von zanzara


Nicht in Alben eingeordnet