Playlists Plauderraum

Mine - Text, Übersetzung

playlist Playlist karaoke Karaoke
Oh oh ooo o
Oh oh ooo o
Oh oh ooo o
Oh oh ooo o
You were in college
working part time waiting tables
Left to small town never looked back
I was the flight risk with the fear of falling
Wondering why we bother
with love if it never lasts
Byl jsi na vysoké,
na brigádě v restauraci,
opustil jsi to malé městečko, nedíval jsi se zpět,
já jsem byla přelétavá,se strachem z pádu,
přemýšlela jsem, proč se obtěžujeme s láskou,
když stejně nevydrží.
I say "Can you believe it?"
As we’re lying on the couch
The moment I can see it
Yes yes, I can see it now
Říkám: "Věříš tomu?"
když jsme leželi na gauči,
ta chvíle, kterou teď vidím
ano, ano, teď to vidím
Do you remember
we were sitting there by the water?
You put your arm around me for the first time
You made a rebel of a careless
man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine
Pamatuješ,
jak jsme seděli u vody?
tam jsi mě poprvé obejmul,
udělal jsi rebelku z opatrné dcery
bezstarostného muže,
jsi ta nejlepší věc, která kdy byla moje
Flash forward and
we're taking on the world together
And there is a drawer of my things at your place
You learned my secrets
and you figured out why I'm guarded
You said we'll never make my parents mistakes
Bleskem jsme pokročili,
a spolu jsme na světě dováděli,
mám šuplík se svými věcmi ve tvém domě,
znáš moje tajemství,
a pochopil jsi, proč jsem opatrná,
A řekls že nikdy nebudeme dělat chyby mých rodičů
But we've got bills to pay
We've got nothing figured out
When it was hard to take yes yes
This is what I thought about
Ale měli jsme platit účty,
nic jsme si nevysvětlili
Bylo to těžké přijmout, jo,
to je to, čeho jsem se bála
Do you remember
we were sitting there by the water?
You put your arm around me for the first time
You made a rebel of a careless
man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine
Pamatuješ,
jak jsme seděli u vody?
tam jsi mě poprvé obejmul,
udělal jsi rebelku z opatrné dcery
bezstarostného muže,
jsi ta nejlepší věc, která kdy byla moje
Do you remember all the city lights on the water
You saw me start to believe for the first time
You made a rebel of a careless
man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine
Pamatuješ na ty odrazy světel měst na vodě?
tam jsi mě poprvé uviděl uvěřit
udělal jsi rebelku z opatrné dcery
bezstarostného muže,
jsi ta nejlepší věc, která kdy byla moje
Woah oh oo Woah oh oo
And I remember that fight 2:30am
Cause everything was slipping right
out of my hands
And I run out crying
and you followed me out into the street
braced myself for a goodbye
Cause that’s all I've ever known
And you took me by surprise
You said "I'll never leave you alone"
A pamatuju si na tu hádku o půl třetí ráno,
kdy mi všechno
padalo z rukou,
a já jsem utekla brečet ven,
a ty jsi za mnou utíkal do ulic,
připravovala jsem se na sbohem,
protože to je to, co jsem vždycky poznala,
a ty jsi mě překvapil,
řekl jsi, že mě nikdy neopustíš
You said
"I remember how we felt sitting about the water
And every time
I look at you is like the first time
I fell in love with careless
man's careful daughter
She is the best thing that’s ever been mine"
Řekls:
"Pamatuju si, jak jsme seděli u vody,
a vždy, když se na tebe podívám,
je to jako poprvé,
Zamiloval jsem se do opatrné dcery
bezstarostného muže,
Ona je ta nejlepší věc, která kdy byla moje."
Oh oh
Make it last
Oh oh
Never turn back
Oh oh
Vydržme, nakonec to dokážeme
Oh oh
Neotáčejme se zpět
You made a rebel of a careless
man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine
Udělal jsi rebelku z opatrné dcery
bezstarostného muže,
jsi ta nejlepší věc, která kdy byla moje.
Woah oh
Yeah yeah…Do you believe it ?
Woah oh
We’re gonna make it now.
Woah oh
And I can see it yeah yeah
And I can see it now, See it now, See it now.
Woah oh
Yeah yeah…Věříš tomu?
Woah oh
My to dokážeme
Woah oh
A já to teď můžu vidět
a já to teď můžu vidět.

Text eingefügt von Katiee

Text korrigiert von luckily

Videos eingefügt von xxxMsKatexxx, Walkman, Lenin606

Übersetzung eingefügt von xxxMsKatexxx

Übersetzung korrigiert von bs7601


Speak Now