Plauderraum Playlists

Илья Муромец (Ilja Muromec) - Text

playlist Playlist

Originální ruský text:
Илья выехал погулять,
Чтоб врагам накостылять.
Видит, камешек стоит,
Надпись на камню блястит:
Пойдешь прямо - там жена,
Вправо ход - коню хана,
Влево ход - будешь убит.
Илья хер почесал о щит!
Илья Муромец - богатырь!
Илья Муромец всех победил!
Илья защитит Русский народ!
Илья Муромец всех забьет!
Илья пошел налево: там стоит изба,
А в избе Баба-Яга.
Он ее нагнул рачком,
Отодрал и все пучком!
Илья Муромец - богатырь!
Илья Муромец всех победил!
Илья защитит Русский народ!
Илья Муромец всех забьет!
Илья пошел направо: там сидит соловей
И свистит на всех людей.
Хей, соловей, ты со мною знаком?
Ну ща ты будешь петухом!
Илья Муромец - богатырь!
Илья Муромец всех победил!
Илья защитит Русский народ!
Илья Муромец всех забьет!
Илья пошел прямо: там сидит жена.
А на хера ж ты мне нужна!
Лучше выпью десять чар
И пойду мудохать татар!
Илья Муромец - богатырь!
Илья Муромец всех победил!
Илья защитит Русский народ!
Илья Муромец всех забьет!
Transliterace:
Ilja vyjechal paguljať,
Čtob vragam nakostyljať.
Vidit, kamječek stoit,
Nadpis na kamnj bljastit:
Pajděš prjamo - tam žjena,
Vpravo choď - kanju chana,
Vljevo choď - buděš ubit.
Ilja cher počjesal o ščit!
Ilja Muromjec - Bogatyr!
Ilja Muromjec vsjech pabědil!
Ilja zaščitit Russkij narod!
Ilja Muromjec vsjech zabjot!
Ilja pašjel naljevo: tam stait izba,
A v izbě Baba-Jaga.
On jeje nagrul račkom,
Otodral i vsje pučkom!
Ilja Muromjec - Bogatyr!
Ilja Muromjec vsjech pabědil!
Ilja zaščitit Russkij narod!
Ilja Muromjec vsjech zabjot!
Ilja pašjel napravo: tam sidit solověj
I svistit na vsjech ljuděj.
Chej, solověj, ty so mnoju znakom?
Nu šča ty buděš pětuchom!
Ilja Muromjec - Bogatyr!
Ilja Muromjec vsjech pabědil!
Ilja zaščitit Russkij narod!
Ilja Muromjec vsjech zabjot!
Ilja pašlej prjamo: tam sidit žjena.
A na chjera ž ty mně nužna!
Lučše vypju děsjať čar
I pajdu mudochať tatar!
Ilja Muromjec - Bogatyr!
Ilja Muromjec vsjech pabědil!
Ilja zaščitit Russkij narod!
Ilja Muromjec vsjech zabjot!

Text eingefügt von spitfirehaga

Video eingefügt von Andiseq