Plauderraum Playlists

Pokój z kulą w głowie - Text

playlist Playlist

Patrz płonie dach nad światem
Płoną dogmaty i idee
Dla brata brat jest katem
Płoną marzenia i nadzieje
Zapada noc nad światem
To Bogów wojny znowu wezwał ktoś
Krzyżowiec czy niewierny
Zanim wyzionie ducha krzyknie w głos
Ref.
Pokój nam panowie
Pokój z kulą w głowie

Text eingefügt von atblatex

Video eingefügt von atblatex


Nicht in Alben eingeordnet

Proletaryat texte