Plauderraum Playlists

Po własnej stronie - Text

playlist Playlist
Kiedy zostanie dany znak
Kiedy zagłuszy myśli łopot flag
Gdy nie wystarczy mądrych słów
Gdy ciszę przerwie marsz tysiąca nóg
Kiedy przemówi pierwszy dzwon
Kiedy powstaną w górę lasy rąk
Gdy przed wyborem będę stał
Gdy czasu myśleć już nie będę miał
Po własnej stanę stronie

Text eingefügt von atblatex


Nicht in Alben eingeordnet

Proletaryat texte