Plauderraum Playlists

Utkvění času - Text

playlist Playlist
Tiše stojí domy
jen okna do noci svítí
Utichly všechny ulice
jakoby na něco cekaly
Hladina jezera se zklidnila
jak v zrcadle se odrážejí stromy
Vzduch se přestal hýbat
jakoby na něco čekal
Mlčky stojím já
na vrcholu nejvyšší hory
Mlčky a nehybně stojím já
jakobych na něco čekal
Strnule stojí sloupy
v krajině spoutané tichem
Silnice jsou pusté a prázdné
jakoby na něco čekaly
Mlčky stojím já
na okraji nejhlubší propasti
Mlčky a nehybně stojím já
jakobych na něco čekal

Text eingefügt von zanzara


Rok 2000

Pepa Nos texte