Plauderraum Playlists
playlist Playlist

Bejval jsem správcem dolů, kde se těžilo kvalitní stříbro,
bejval jsem velitel stráže, která chránila noční klid krále,
bejval jsem kapitán lodi, která se plavila po spoustách vod,
bejval jsem knězem chrámu, z kterého zbylo jen pár kamenů.
®: A žil jsem v různých dobách, odpočíval tisíce let,
a míval jsem různá těla a byl jsem, ještě než byl svět.
A bejval jsem pastevcem v horách, vdechoval jsem sluneční svit,
a bejval jsem rolníkem v nížině, sklízel jsem, oral a sil,
a bejval jsem pošetilým vládcem, jenž šířil svou slávu a moc,
bejval jsem otrokem pána, který neznal slitování.
®
Bejval jsem poutníkem v horách, hledal jsem studnu moudrosti,
a bejval jsem bohatým kupcem, jenž prodával látky a sůl,
bejval jsem tlustej i hubenej, jenž platíval různou měnou,
bejval jsem chytrej i hloupej, bejval jsem mužem i ženou.

Text eingefügt von Pájuna

Video eingefügt von Nikola97


Země je kulatá

Pepa Nos Texte