Plauderraum Playlists

Richard Pachman - Nikdy - Text

playlist Playlist
Hus:
Nikdy jsem nejel se sklopenou kápí
Nikdy jsem neskrýval svoji tvář
Nikdy jsem netajil to, co mě trápí
Nikdy jsem nezradil víru v Boží zář
Nikdy jsem neutíkal před pravdou svou
Nikdy jsem nezradil sám sebe
Nikdy jsem se nebál jíti tmou
Nikdy jsem nepřestal hledat nebe
Ref.:
Nikdy jsem nebyl jen poslušnou ovcí
nikdy jsem nebyl jen ten, co mlčí
vždy jsem vzhlížel jen k Pánu Otci
proč na mé spánky dnes kov tlačí?
Nikdy jsem nepodlehl zoufalství
Byl jsem světlo na cestě tmou
Nikdy jsem nezklamal přátelství
Nikdy jsem nezradil víru svou
Nikdy jsem před nikým netajil
Jméno své i svá kázání
Proti lžím jsem se ozbrojil
Zlo jsem šel rozbít bez ptaní
Ref.:
Nikdy jsem nebyl jen poslušnou ovcí
nikdy jsem nebyl jen ten, co mlčí
vždy jsem vzhlížel jen k Pánu Otci
proč na mé spánky dnes kov tlačí?
(and)něco (or)fráze

Text eingefügt von jakmyslis


Nicht in Alben eingeordnet

Richard Pachman texte