Plauderraum Playlists
playlist Playlist

Company: Čakáš ju pred domom,
prší ti za golier.
Odkiaľ sa poznáte?
Tomáš: Nikomu nepoviem.
Klasicky hanblivá, smeje sa očami,
má sinku na lakti a tašku od mamy.
Chcem s ňou ísť vláčikom
na výlet do Modry
Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť.
Mať svoje tajomstvá,
zamknúť ich na kľúčik.
Držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť.
Vymýšľať priateľom bláznivé mená.
Company: Škoda, že je, škoda že je iba vymyslená.
Tomáš + company: Čakám ju pred domom, prší mi za golier,
odkiaľ sa poznáme nikomu nepoviem.
Klasicky hanblivá, smeje sa očami,
má sinku na lakti a tašku od mamy.
Chcem s ňou ísť vláčikom
na výlet do Modry
Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť.
Mať svoje tajomstvá,
zamknúť ich na kľúčik.
Držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť.
Tomáš: Vymýšľať priateľom bláznivé mená.
Company: Škoda, že je, škoda že je iba vymyslená.
Škoda, že je, škoda že je iba vymyslená.
Škoda, že je, škoda že je iba vymyslená.
Company+Tomáš: Vymýšľať priateľom bláznivé mená.
Škoda, že je, škoda že je iba vymyslená.
Škoda, že je, škoda že je iba vymyslená.
Škoda, že je, škoda že je iba vymyslená.
Úúúúúú...
Vymyslená, vymyslenáá, vymyslená, vymyslenááá
škoda, že je iba vymyslenáá, vymyslenáá, vymyslenáá,vymyslenáá...
škoda, že je iba vymyslená
škoda, že je iba vymyslená
vymyslená, vymyslená
škoda, že je iba vymyslená, vymyslená
škoda, že je iba vymyslená, vymyslená
vymyslená, vymyslená áááá vymysléna, vymyslená, vymyslená áááá....
je len vymyslená, ona je iba vymyslená
škoda, že je len ááááááá vymyslená

Text eingefügt von 1lenushca2

Text korrigiert von DarkKatie

Video eingefügt von 1lenushca2


Nicht in Alben eingeordnet

Muzikál Osmý světadíl texte