Plauderraum Playlists
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

MKathleen MacInnes - Texte

Video Übersetzung Karaoke
Teanga Binn Mo Mhàthar video
Video Übersetzung Karaoke
Bha Mise Raoir air an Àirigh
Òganaich an Òr-Fhuilt Bhuidhe video
Tuireadh Bàrd Thùrnaig video
Reul Àlainn a' Chuain video
O Luaidh video
Dh'èirich Mi Moch Madainn Chèitein video
Ceud Fàilt' air Gach Gleann video
Jimmy Mo Mhìle Stòr video
Òran Tàlaidh na Mnà-Sìdhe
Òran na Cloiche video
Dùthaich MhicAoidh
A Mhic Iain 'Ic Sheumais video
Òran Dhòmhnaill Phàdraig Iagain video
An Dà Fheannaig
Das ganze Album abspielen

Kathleen MacInnes hat noch keinen Verwalter. Falls Du Verwalter sein möchtest, dann schreib. Der Verwalter kann Lieder in Alben einordnen und allgemein Ordnung machen. Liedtexte, Übersetzungen und Videoclips dürfen nur von registrierten Usern eingefügt werden.