Plauderraum Playlists

Wa Wa Wa World Ondo - Text

playlist Playlist

Axis: WA! WA! Wa!!
Italy: (Sooreesore SORE!)
Allies: WA! WA! Wa!!
Russia: (Sore soRen!)
China: (Aiyaa! Aiyaa!)
Italy: (Sore SOLE!)

Italy: Domo ni te wo kumi BUON GIORNO
Japan: Nippon kara konnichiwa~
Germany: Ashinami soroe GUTEN TAG
Italy: Saaa-sa minna de Itaria
SORE!

Everyone: WA! WA! Wa!! WORLD WA! WA! Wa!! WORLD
Italy: Maruku wa ni nari
Germany: Hana ni nari
Everyone: WORLD ondo wo odorimashou

Italy: (O SORE!)
France: Hiniku daisuki Igirisu me
England: Jibun daisuki yapparijan!
USA: Koora kenka wa YAMENASAI
Russia: VODKAAA isshoni
China: Ake CHINA Shanghai!

Everyone: WA! WA! Wa!! WORLD WA! WA! Wa!! WORLD
USA: Maruku wa ni nari
Japan: Hana ni nari
Everyone: WORLD ondo wo odorimashou
USA: (Duruffu~!)

Italy: SORE!
USA: ONE・TWO!
Japan: Ichi・Ni!
China: YI・ER
Russia: SoRen!
England: ONE・TWO!
Germany: EINS・ZWEI!
France: UN・DEUX (x 2)
Germany: (Ikuzo!) GERMAN tamashii de EINS ZWEI DREI!
Japan: Yaguradaiko ni OTOKO! Iki
Italy: Shihata fuccha CATENACCIO
Germany & Japan: Yuuki! Shibotte!
Italy: Tata CALCIO
Japan: Yoyoi no yoyoi no yoyoi no yoi sore!

Everyone: WA! WA! Wa!! WORLD WA! WA! Wa!! WORLD
England: Maruku wa ni nari
France: Hana ni nari
Everyone: WORLD ondo wo odorimashou

USA: (YES SIR! YES SIR!)
Ore wa HERO YES WE CAN!! Dakedo
England: Okaruto yuurei
Russia: Osoroshiya
France: Sonna LEADER yuruseenu
England: SCONES to ippatsu
China: Ya~ CHINE
England: (Ara YOTTO!)

Everyone: WA! WA! Wa!! WORLD WA! WA! Wa!! WORLD
China: Maruku wa ni nari
Russia: Hana ni nari
Everyone: WORLD ondo wo odorimashou

Axis: WA! WA! Wa!!
Italy: (Sooresore SORE!)
Allies: WA! WA! Wa!!
Russia: (Soore soRen!)
China: (Aiyaa! Aiyaa!)

Everyone: Wa~

Text eingefügt von hawkkiller1

Video eingefügt von mikukapus


Nicht in Alben eingeordnet

Hetalia Character Songs texte