Plauderraum Playlists

Si všetkým - Text

1. SLOHA
Keď sa borím hustou tmou, cestou pochybnou,
z mora prázdnych dní ma Tvoja láska vyloví.
V boji zúrivom víťaz udatný,
navždy záchrancom aj hrdinom si Ty.
PRED-REFRÉN
Životom pre ducha môjho, cestou mojim nohám,
pravdou oslobodzujúcou, keď k Tebe volám.
Pokojom pre moje vnútro, svetlom mojim cestám,
vždy ma Tvoja sila dvíha, keď ku dnu klesám.
REFRÉN
Si všetkým, si pre mňa všetkým...
2. SLOHA
Pastier stratených, lekár zlomených,
navždy priateľom a otcom si mi Ty.
Pevnou nádejou pre všetkých zúfalých
a tých, čo hladní sú, len Ty nasýtiš.
PRED-REFRÉN
REFRÉN 2x
Si všetkým (životom pre ducha môjho),
si pre mňa všetkým (pokojom pre moje vnútro).
Si všetkým (cestou mojim nohám),
si pre mňa všetkým (svetlom mojim cestám).

Text eingefügt von FRENDI


Snívaj

FRENDI texte