Plauderraum Playlists

Květy jeřabin - Text

playlist Playlist

Žal prázdných hnízd,
teď zbyl v rákosí.
Svým nebe číst,
mi den nenosí.
Žár s létem šel, šel s létem, s létem.
Žal prázdných hnízd, teď zbyl v rákosí.
Čas jeřabin se teď sám červená.
Schnou hrozny vín proto jsem změněná.
Žár s létem šel, šel s létem, s létem.
Čas jeřabin se teď sám červená.
Když déšť pak skrápí,
mou tvář změněnou.
Vím jak trápí,
pláč s ozvěnou.
Proč zbyl tu jen, pro mě jen ten splín a rudá kytka. A rudá kytka. A rudá kytka z jeřabin.

Text eingefügt von Pepan-pepan

Video eingefügt von Pepan-pepan


Nicht in Alben eingeordnet

Filipovská Pavlína texte