Plauderraum Playlists

Piaty element - Text

playlist Playlist

Oheň v nás sa ukrýva,
život niekto presníva.
Iný nie ten žije sny a pre ne sa zapáli.
A keď nás voda zotročí,
slzy vtisne do očí,
postav loď, odplávaj preč, aj keď sa stráca reč
Ty si ten piaty element
R: Tvoj čas je vietor, a ten už vie to,
že ťa zlomí raz, dá na povraz tak ži
Aj s tebou máva a neprestáva,
túžba nebáť sa len, tá ťa podrží
Oheň, voda, vietor, zem,
si ten piaty čo patrí sem,
aj my sme časťou ako v mori kvapky,
aj my sme časťou a žijeme na splátky.
Raz dostávaš viac-menej,
vrátiš naspäť menej-viac,
príde čas objaviť raj, nezabúdaj
R: Tvoj čas je vietor, a ten už vie to,
že ťa zlomí raz, dá na povraz tak ži
Aj s tebou máva a neprestáva,
túžba nebáť sa len, tá ťa podrží
Na zemi raj, na zemi peklo
Na zemi tma, na zemi svetlo
Na zemi vojna, na zemi mier
Na zemi ráno strieda večer
Ty si ten piaty element
R: Tvoj čas je vietor, a ten už vie to,
že ťa zlomí raz, dá na povraz tak ži.
Aj s tebou máva a neprestáva,
túžba nebáť sa len, tá ťa podrží

Text eingefügt von misuliq9487

Text korrigiert von misuliq9487

Video eingefügt von misuliq9487


2010-2011

FicTive Marry texte