Playlists Plauderraum
playlist Playlist

Kdybych tak moh vrátit čas - on utíká,
Nemyslet na nic, jen na nás,mi říká sen,
co se mi zdá.
Víš, já jsem teď jenom stín, se schovávám,
když kolem tebe proletím, tak ani nepoznáš,
že jsem to já, co chce vrátit čas, co chybí nám oběma.
Tak moc, chtěl bych říct - vrať se zpátky.
Víš, já mám, jenom jedno přání letět časoprostorem,
To bych chtěl, vrátit všechno zpátky, letět časoprostorem.
To bych…
Chtěl jsem vždycky vládnout času, naslouchat vnitřnímu hlasu,
Jenomže vrátit svět, dvanáct hodin tam a zpět..
Věděl jsem vždycky, co chci - vracet zpátky dny i noci,
Aby všichni viděli,
že jsem to já, co chce vrátit čas, co chybí nám oběma.
Tak moc,chtěl bych říct,vrať se zpátky..
Víš, já mám jenom jedno přání letět časoprostorem.
To bych chtěl, všechno vrátit zpátky, letět časoprostorem.
Víš, já mám, jenom jedno přání - letět časoprostorem
Víš, já mám, jenom jedno přání - letět..
Víš, já mám, jenom jedno přání - letět časoprostorem.
To bych chtěl, vrátit všechno zpátky, letět časoprostorem.

Text eingefügt von Ann-

Text korrigiert von Ann-

Video eingefügt von Dajdulka


Originální už tady byli

Exots texte