Playlists Plauderraum

My Heroine - Text, Übersetzung

playlist Playlist

The drugs began to peak
A smile of joy arrives in me
But sedation changes to panic and nausea
And breath starts to shorten
And heartbeats pound softer.
Drogy začaly na vrcholu
Úsměv radosti dorazí ve mě
Ale sedativa mění k panice a nevolnosti
A dýchání se začíná zkracovat
A tlukot srdce bije měkčeji.
You wont try to save me
You just want to hurt me and leave me desperate.
Ty mě chceš znovu zachránit
Ty mě jenom chceš zranit a opustit mě zoufale.
You taught my heart
A sense I never knew I had
I can't forget
The times that I was lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine.
Ty jsi učila mé srdce
Význam já nikdy nevěděl co mám
Nemůžu zapomenout
Ty časy že jsem byla ztracený a zoufalý z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Jsi můj heroin.
You won't leave me alone
Chisel my heart out of stone
I give in everytime.
Nechceš mě nechat odejít samotného
Sekáč moje srdce z kamene
Dávám v každý čas
You taught my heart
A sense I never knew I had
I can't forget
The times that I was lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine
Ty jsi učila mé srdce
Význam já nikdy nevěděl co mám
Nemůžu zapomenout
Ty časy že jsem byla ztracený a zoufalý z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Jsi můj heroin.
I bet you laugh
At the thought of me thinking for myself (myself)
I bet you believe (bet you believe)
That I'm better off with you than someone else
Vsadím se že se budeš smát
Při pomyšlení na mě myslím na sebe (na sebe)
Vsadím se že si myslíš (Vsadím se že si myslíš)
Že jsem byl lepší pryč s tebou než kdokoliv jiný
Your face arrives again
All hope I had becomes surreal
But under your cover's
More torture than pleasure
And just past your lips
There's more anger than laughter
Not now or forever will I ever change you
I know that to go on I'll break you, my habit
Tvůj obličej příjde znovu
Všechny naděje,co jsem měl se stávají neskutečností
Ale pod tvým krytím
Je více mučení než potěšení
A jenom tvá polovina tvých rtů
Tam je více hněvu než úsměvu
Teď ne nebo navždy budu tě vždy měnit
Já vím že tě budu dál lámat,můj zvyk
You taught my heart
A sense I never knew I had
I can't forget
The times that I was lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine
Ty jsi učila mé srdce
Význam já nikdy nevěděl co mám
Nemůžu zapomenout
Ty časy že jsem byla ztracený a zoufalý z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Jsi můj heroin.
I will save myself. Zachráním se sám

Text eingefügt von Sally_Taylor

Text korrigiert von kurvotoc

Video eingefügt von Sally_Taylor

Übersetzung eingefügt von kurvotoc


Nicht in Alben eingeordnet