Playlists Plauderraum

Perinbaba Theme - Text

Lesmi i poliami, čo stvoril náš vek,
V mysliach dávnych pochovaný je des,
Cez sedlá hôr, hmlistých Karpát hrebene,
Putuje v diaľ nádej vzbudená dnes,
A stovky orlov, čo krúžia vo výšinách,
Jej vzdáva poctu, tichá dôstojnosť vnich,
Aj tie už znajú to, čo iní tušia len,
Že výkriku predchádza nebadaný vzdych,
A zútrap osídiel, hoc raz už zronené,
Teraz sa prebúdza apovstáva späť,
Do vekov vryté runy slovanských čias
Toho návrat teraz každý zná uvidieť!
Ó, povstaň Fénix slovanský a leť,
Naše duše zúfajú zas teba uvidieť,
A duby tisícročné v život preber nám zas,
Nech Perún vzkriesi náš čas...
Predlho čakal titán ukrytý vnás,
Údy mu zoslably, hoc silný sa zdá,
Reťaze však pretrhá, nech slovanský rod,
Útrapy otroctva nikdy viac nespozná
A synov našich nikto viac už nespúta,
Sťa orly hrdé oni budú sa niesť
A večne posvätné v ušiach ti bude znieť:
"Ja nikdy nezradím svoj rod asvoju česť!"
Ó, povstal Fénix, kletu krídla rozprestrel,
Vtej chvíli každý vedieť lietať len chcel
Z tých dubov tisícročných počul si hlas:
Dnes Perún vzkriesil náš čas!
Páslo dievča pávy v tom zelenom háji,
prišli k nemu dva mládenci: "poď ty dievča s nami!"
"Kebych s vami jela, kam bych pávy dala,
pustím ich ja dolinami a ja pôjdem s vami!"

Text eingefügt von 25050205

Video eingefügt von Laitte


Nicht in Alben eingeordnet