Playlists Plauderraum
playlist Playlist

det enda som hörs
och den enda som stör
och det enda som egentligen lever
i mitt nya hem
i mitt nya liv
är det faktiskt hon som bestämmer
hon är moder dator
allas vår mor
den nya tidens centrala punkt
hon korrigerar ditt
centrala system
så du passar in i tidens gång
för på avstjälpningscentralen
råder tystnad och full kontroll
på avstjälpningscentralen
spelar ingenting längre någon roll
den nya tiden kom ju så fort
mitt liv flimrar fort förbi
på ett datakort
den totala makten
den totala kontrollen
det totala totalitära
jag snyftar tyst
jag får inte gråta
det skulle dom aldrig förlåta
för på avstjälpningscentralen
råder tystnad och full kontroll
på avstjälpningscentralen
spelar ingenting längre någon roll
den nya tiden kom ju så fort
mitt liv fladdrar fort förbi
på ett datakort
mental, mental, mental istid
för på avstjälpningscentralen
råder tystnad och full kontroll
på avstjälpningscentralen
spelar ingenting längre någon roll
den nya tiden, den kom ju så fort
mitt liv fladdrar sakta förbi
på ett datakort

Text eingefügt von hovnocucvosa

Video eingefügt von hovnocucvosa


Kärlek & Uppror