Plauderraum Playlists

Alasdair syn Collův - Text

playlist Playlist

Alasdaire, o ho,
synu Collův, o ho,
do tvých rukou, o ho,
vkládám osud skotské země.
Slavné činy
budeš konat
Ty nás povedeš
vždyť jsi jediným synem velikého krále.
Pán z Ach-nam-breac, o ho,
bude zabit, o ho,
tvojí rukou, o ho,
pohřběte jej do údolí.
Alasdaire, o ho,
synu Collův, o ho,
zvedni hlavu, o ho,
země čeká na tvá slova.
Nepřátelé, o ho,
ve svém strachu, o ho,
budou prchat, o ho,
překvapíš je za svítání.
Zdálo se mi, o ho,
že jsem viděl, o ho,
dneska ráno, o ho,
v rozvalinách celé město.

Text eingefügt von glasspiano

Video eingefügt von muchomurka


Čarodějnice z Amesbury

Asonance texte