Plauderraum Playlists

Project Excelsior -"The Highest Step In The W.. - Text

playlist Playlist

The Pilot
Preparations
Helium Balloon
Ground Crew
The Ascent
The Highest Step In The World
The Jump
The Descent
On The Ground
V roce 2005 vydalo skotské duo elektronické hudby "Boards of Canada" videoklip obsahující záběry ze slavného skoku padákem v podání Joe Kittingera z roku 1960. Tímto jsem dostal příležitost seznámit se s projektem Excelsior, což je série skoků z velké výšky, kterou Kittinger prováděl z prostoru kde končí zemská atmosféra a začíná vesmír, za účelem testování systému padáků, které používají piloti při katapultaci z velké výšky. V jednom z těchto skoků vytvořil Kittinger světový rekord za skok z největší výšky, nejdelší volný pád a nejvyšší rychlost dosaženou člověkem při letu atmosférou. Čtení a fantazírování o Kittingerově výkonech mě nesmírně inspirovalo v průběhu let a věřím že obdiv a respekt které do mě jeho výkony vštípili mohou být slyšet v muzice, kterou vytvářím. Toto skóre je to, co si představuju jako ohromnou odvahu jednoho muže, který vystoupil na hranici vesmíru, pomodlil se a skočil.
- Adam Young k novému albu
1. srpna 2016

Text eingefügt von retros1

Video eingefügt von retros1


Adam Young Scores

Adam Young texte